Mgr. IVA DVOŘÁKOVÁ

Klinická psychologie pro děti a dospělé


Nově vzniklé pracoviště na Praze 7, aktuálně smlouvy s poj. 111, 207, 209 a 211, možná spolupráce s pracovištěm dětské psychiatrie


Služby

Nabízíme komplexní služby klinické psychologie a psychoterapie


Dětská klinická psychologie

Nabízíme odbornou diagnostiku dětí (od raného věku) a dospívajících.

Výchovné potíže, potíže se školkou či školou, posouzení školní zralosti i příčin školních neúspěchů.

Dítě v rozvodové situaci, terapie traumatu, provázení dítěte v obtížném období.

Posouzení psychomotorického vývoje, diagnostika závažných vývojových poruch (poruchy autistického spektra,...).

Úzkosti a strachy dětského věku, pomočování, noční můry, poruchy příjmu potravy.

Problematika dospívání, podpora sebevědomí, adolescentní krize, sebepoškozování.

Psychosomatické potíže, adaptace dítěte na novou situaci (rozpad rodiny, jiný kolektiv), vztahové problémy (šikana).


Klinická psychologie a psychoterapie

Diagnostika psychických onemocnění, úzkostných poruch a afektivních potíží. Podpora v období nadměrné psychické zátěže, práce se stresem, relaxační techniky.

Vztahové potíže, párová terapie, rodinná terapie, pomoc při řešení konfliktů.

Psychosomatické potíže, zneužívání návykových látek, poruchy příjmu potravy.


O mně

Vystudovala jsem Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity.

Klinickou psychologií a psychoterapií se v praxi zabývám od roku 2005.

V roce 2009 jsem úspěšně složila atestaci z klinické psychologie a od stejného roku jsem registrovaným klinickým psychologem.

V roce 2010 jsem získala funkční specializaci v systematické psychoterapii. Aktuálně jsem zařazena do přípravy k atestaci z dětské klinické psychologie.

Jsem absolventkou sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii (integrativní psychoterapie typu SUR) Skálova institutu

Vedle vlastní praxe působím jako odborný dohled a školitel v nestátním zdravotnickém zařízení.

Jsem šťastně vdaná a svět dospívajících i těch nejmenších mi pomáhají pochopit moje dcery ve věku 12 a 3 roky.


Ceník

Klienti zdravotních pojišťoven 111, 207, 209 a 211 mají služby plně hrazené. Klienti jiných pojišťoven mohou služby hradit v hotovosti dle platného ceníku.

Terapeutické sezení

60 minut 

2000 Kč


Sezení párové či rodinné psychoterapie

60 minut

2000 Kč

Psychologická diagnostika


5000 Kč (zahrnuje obvykle dvě setkání a výstupní zprávu)

Kontakt

Tusarova 36, Praha 7
+420 603 201 507
psychologie-dvorakova@seznam.cz