PsychologickÉ poradenství a diagnostika

IVA DVOŘÁKOVÁ

Nabízím psychologickou diagnostiku osobnosti, poradenství, krátkodobou i dlouhodobou terapii dospělých i dětí. Diskrétně, bez nutnosti sdělovat osobní údaje. Po dohodě i večerní termíny. Jsem plně kvalifikovaná poskytovat služby na vysoké úrovni, jsem členem Asociace klinických psychologů.


dětská psychologie




- orientační diagnostika, poradenství, krátkodobá i dlouhodobá podpora dětem, dospívajícím i jejich rodičům

- výchovné potíže, potíže se školkou či školou, posouzení školní zralosti i příčin školních neúspěchů

- dítě v rozvodové situaci, terapie traumatu, provázení dítěte v obtížném období

- orientační posouzení psychomotorického vývoje, odborné posouzení při podezření na závažné vývojové poruchy (poruchy autistického spektra,...)

- úzkosti a strachy dětského věku, pomočování, noční můry, poruchy příjmu potravy

- problematika dospívání, podpora sebevědomí

- psychosomatické potíže, adaptace dítěte na novou situaci (rozpad rodiny, jiný kolektiv), vztahové problémy (šikana)


psychologické poradenství a psychoterapie



- podpora v období nadměrné psychické zátěže, práce se stresem,relaxační techniky

- úzkostné poruchy, lehké depresivní poruchy, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy

- vztahové potíže, párová terapie, rodinná terapie, pomoc při řešení konfliktů

- podpora sebepoznání a osobnostního růstu

- psychosomatické potíže, zneužívání návykových látek





o mě



 - vystudovala jsem Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity

- klinickou psychologií a psychoterapií se v praxi zabývám od roku 2005

- v roce 2009 jsem úspěšně složila atestaci z klinické psychologie a od stejného roku jsem registrovaným klinickým psychologem

- v roce 2010 jsem získala funkční specializaci v systematické psychoterapii

- jsem absolventkou sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii (integrativní psychoterapie typu SUR) Skálova institutu

- aktuálně pracuji v nestátním zdravotnickém zařízení jako klinický psycholog, moji klientelu tvoří děti, dospívající i dospělí, velmi ráda pracuji také s celým rodinným systémem

- jsem šťastně vdaná a velmi důležitým průvodcem do dětské duše je mi moje tříletá dcera

kontakt

Mgr. et Mgr. Iva Dvořáková

Adresa: Na Florenci 9, Praha 1

Telefon: +420 603 201 507

Email:  psychologie-dvorakova@seznam.cz